freemen expert regular balance event do_góry
Work-life balance

Teoria „work life balance” powstała w latach 70 –tych XX wieku. Przyczyną rozwoju tej idei były zmiany społeczno-kulturowe ostatnich dziesięcioleci. Jest to metoda ułatwiająca zachowanie równowagi pomiędzy życiem zawodowym a osobistym na który składają się jeszcze inne obszary takie jak: rodzina, zainteresowania, hobby, przyjaciele itd. Dostrzeżono już wtedy potrzebę zachowania równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. Warto zauważyć, że porównując pokolenia X, Y i Z , młodszym pokoleniom bliżej jest do zachowań ze strefy „life”. Dlatego też niezwykle istotne jest wskazanie drogi, aby każdy pracownik mógł w swoim życiu zachować równowagę w zależności od swoich potrzeb, sytuacji w jakiej się znajduje oraz etapu drogi zawodowej.

Przy ogromie zadań codziennych nie jesteśmy w stanie zrealizować ich wszystkich. Często przenosimy nadmiar zadań na kolejny dzień, na który przypadają już inne obowiązki. Trudno wtedy mówić o jakimkolwiek „work-life balance”.
Dla wielu z nas rodzina i praca stanowią dwa najważniejsze aspekty życia. Błędem jest ich rozdzielanie. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta – są one powiązane. Przykładowo, dla pewnej grupy pracujących rodziców poważnym wyzwaniem staje się połączenie ról zawodowych z rolą rodziców. Stanowi to jedną z barier podczas podejmowania w dzisiejszych czasach decyzji o posiadaniu dziecka. Jednak problem ten na podobnym poziomie dotyczy również pracodawców.
Wzrost motywacji i zaangażowania pracownic/pracowników w coraz większym stopniu zależy od sukcesu, jaki odnoszą oni w obu obszarach życia – w pracy i w domu. Dlatego też tak ważne dla świadomych pracodawców jest utrzymanie harmonii pomiędzy obiema tymi sferami życia swoich pracowników.  

Obserwacje wykazują, że świadome firmy, zwłaszcza korporacje, coraz częściej wprowadzają różnorodne udogodnienia dla rozwoju rodzinnego i sportowego swoich pracowników. Na chwilę obecną, tylko co czwarta firma dostrzega potrzebę inwestowania w swoich pracowników na pozazawodowej płaszczyźnie.
Statystyki te jednak powoli zmieniają się na lepsze. Według badań firmy Regus (work-life balance index), coraz więcej firm zapewnia pracownikom możliwość korzystania z zajęć sportowych dzięki kartom Benefit, Multisport, aby mogli odstresować się od obowiązków zawodowych. ( Wprost, wydanie 29, 2015).