freemen expert regular balance event do_góry
Nasze działania

Tworzenie kultury organizacyjnej opartej na równowadze pomiędzyżyciem zawodowym i osobistym nie tylko wpływa na identyfikację z Pracodawcą, zaangażowanie,efektywność czy zmniejszenie absencji. Efektywne wprowadzanie w życie organizacji idei worki-life balance pozytywnie wpływa na zmniejszenie problemów społecznych takich jak wypalenie zawodowe czy pracoholizm.

Eksperci Freemen Balance wspierają organizacje na kilku etapach i kilkoma sposobami.


Diagnoza

W oparciu oelektroniczną ankietę Balance Test, którą wypełnia pracodawca i/lub pracownicy, definiujemy stopieńrealizacji idei work-life balance w organizacji.

Raport

Przygotowanie i prezentacja raportu z wynikami ankiety.

Propozycja planu działania

W zależności odwynikówankiety, nastawienia klienta, jegopotrzeb i możliwości, przygotowujemy projekt wdrażania idei work-life balance.


Możliwe do przeprowadzenia działania obejmują:
- warsztaty pomagające pracownikom dobrze żyć, efektywnie wykorzystywać przyjazne idei work-life balance środowiska pracy, celem obniżenia napięcia, stresu, zapobiegania wypaneliu lub pracoholizmów;
- oraz działania podnoszące wiedzę o work-life balance skierowaną do szefostwa i/lub teamu managerskiego - warsztaty wpływające na podstawy i podnoszące konkretne umiejętności wsród managerów celem efektywnego wdrażania work-life balance i tworzenia przyjaznego tej ideai środowiska pracy.