freemen expert regular balance event do_góry

O Freemen

Firma FREEMEN istnieje na rynku szkoleniowym od 13 lat. Zdobyte doświadczenie w przebiegu realizacji setek procesów rozwojowych procentuje profesjonalizmem, umiejętnością odpowiadania na rzeczywiste problemy klienta, ciągła kreatywnością i elastycznością. Szkolimy i rozwijamy klientów z wielu branż – dzięki czemu łączymy wiedzę czerpaną ze specyfiki różnych rynków i przekładamy ją na nasze Best Practices.

Od tego czasu, 13 lat, budujemy FREEMEN z ludźmi, którzy w danym momencie życia chcą się z nami rozwijać, doskonalić i tworzyć swoje autorskie programy, a jednocześnie ich zapatrywania na biznes i etykę są zgodne z wartościami FREEMEN.

Wartości te to:

Uczciwość – dostarczamy usługi i produkty zgodne z oczekiwaniami i zamówieniem klienta;

Rzetelność – usługi i produkty, które oferujemy są dobre, spełniają normy nowoczesnego rozwoju pracowników;

Partnerstwo - wspólnie z klientem określamy cele, które planujemy osiągnąć we współpracy z jego organizacją. Bierzemy odpowiedzialność za proces zawsze po nazwaniu oczekiwań, urealnieniu możliwości i negocjowaniu warunków najlepszych dla obu stron;

Profesjonalizm – każdy współpracownik FREEMEN ma wykształcenie i doświadczenie zgodne z wykonywaną pracą a projekty, za które odpowiada realizuje z największą uwagą i odpowiedzialnością.

Dzisiaj FREEMEN to partner dojrzały i gotowy do realizacji złożonych działań szkoleniowych. Nasz kilkudziesięcioosobowy zespół trenersko-konsultancki cechuje sprawdzony, wysoki poziom merytoryczny, wspólne standardy działań, sprawdzone mechanizmy gwarantujące monitoring jakości i spójność realizowanych działań szkoleniowo-rozwojowych.

Sprawdź nas!

Kontakt


Anna Pawłowska-Brozio

Prezes Zarządu
Trener Biznesu
email: anna.pawlowska@freemen.pl
mobile: +48606803700


Alicja Szymańska

Koordynator Projektów Rozwojowych
email: alicja.szymanska@freemen.pl
mobile: +48 509 783 254


Karolina Gurzkowska

Manager Projektów Rozwojowych
Niedługo zostanę mamą i przebywam na urlopie macierzyńskim
email: karolina.gurzkowska@freemen.pl


Iwona Ostrowska

General Manager
e-mail: iwona.ostrowska@freemen.pl
mobile: +48 518 718 079